Tag: Vurdering

Vurdering – modeller og taksonomier

Vurdering er ikke enkelt, men det finnes noen verktøy som kan være til hjelp.

Muntlig eksamen – hvilke spørsmål får du?

Det er mange som er usikre på hvilke spørsmål de kan få til en muntlig eksamen. Som regel er det