Tag: Tekst

Tips til deg som skal sammenligne tekster

Det er ganske vanlig at du blir bedt om å sammenligne to tekster. Her er en måte å løse en slik oppgave på.