Tag: Tegnsetting

Tegnsetting ved direkte tale

Det finnes i utgangspunktet to måter å vise direkte tale på i en tekst, enten ved å bruke anførselstegn eller ved hjelp av replikkstrek.