Tag: Styrketrening

Sirkeltrening

Et av målene med kroppsøvingsfaget er at elevene skal kunne praktisere og forklare grunnleggende prinsipper for trening. Noen av disse