Tag: Opphavsrett

Personvern

Her er en kort video som en elev lagde i forbindelse med et temaarbeid om personvern og opphavsrett.