Tag: Novelle

Hva er en novelle?

En novelle er som oftest ikke så lang, men det finnes noveller som er på 10-20 sider. Noveller er svært ulike, men de har gjerne en del fellestrekk.