Tag: Norsk

Gode bøker for ungdom

Det kan være vanskelig å finne den rette boka, og kjedelige bøker er… kjedelige! Disse nettsidene kan hjelpe deg i gang når du leter etter den perfekte boka!

Avsnitt

Mange sliter med å finne ut når de skal lage et nytt avsnitt i teksten. Uheldigvis finnes det ingen klare og strenge regler for dette, men noen tips kan man uansett få.

Tegnsetting ved direkte tale

Det finnes i utgangspunktet to måter å vise direkte tale på i en tekst, enten ved å bruke anførselstegn eller ved hjelp av replikkstrek.

Drama – revy, sketsj, komedie, standup, skolerevy

Drama er en av de tre episke (fortellende) sjangrene. I tillegg til drama, har vi lyrisk og episk diktning. Drama

Eventyr – 7 typiske kjennetegn

Eventyr er blant de aller eldste sjangrene vi kjenner til. Opprinnelig var dette muntlige fortellinger som ble gjengitt fra generasjon til generasjon.

Slik leser du en roman – 9 tips til deg som skal lese en roman

Det er forskjell på å lystlese og å nærlese en roman. På skolen nærleser vi ofte tekster, og det er lett å bli overveldet av hvor grundig du skal lese for eksempel en roman.

Nynorsk sjekkliste

Her er nokre gode råd for deg som skriv på nynorsk.

Tips til deg som skal sammenligne tekster

Det er ganske vanlig at du blir bedt om å sammenligne to tekster. Her er en måte å løse en slik oppgave på.

Sjekkliste for stiler

Denne sjekklisten for stiler kan du stort sett alltid bruke når du skriver tekster. Noen oppgaver har tilleggskrav, men det som står her er de grunnleggende stikkordene.