Tag: Litteratur

Tips til deg som skal sammenligne tekster

Det er ganske vanlig at du blir bedt om å sammenligne to tekster. Her er en måte å løse en slik oppgave på.

Bokanalyse – lag de beste bokanalysene

Det er ikke alltid nok å lese en bok, i alle fall ikke på skolen. Noen ganger må det også analyseres.