Tag: Lesestrategier

Slik leser du en roman – 9 tips til deg som skal lese en roman

Det er forskjell på å lystlese og å nærlese en roman. På skolen nærleser vi ofte tekster, og det er lett å bli overveldet av hvor grundig du skal lese for eksempel en roman.

Grunnleggende leseferdigheter

I det nyeste nummeret av tidsskriftet Bedre skole (nr. 4 – 2008) står det en god artikkel om lesing av