Tag: Leseprosessen

Gode bøker for ungdom

Det kan være vanskelig å finne den rette boka, og kjedelige bøker er… kjedelige! Disse nettsidene kan hjelpe deg i gang når du leter etter den perfekte boka!

Grunnleggende leseferdigheter

I det nyeste nummeret av tidsskriftet Bedre skole (nr. 4 – 2008) står det en god artikkel om lesing av