Tag: Drama

Drama – revy, sketsj, komedie, standup, skolerevy

Drama er en av de tre episke (fortellende) sjangrene. I tillegg til drama, har vi lyrisk og episk diktning. Drama