Tag: Diktanalyse

Diktanalyse – slik tolker du dikt

Før du begynner å skrive Når du skal tolke et dikt er det din oppfatning av diktet som er viktig.