Sovjetunionen

Her kan du se to intervjuer med to russere fra forskjellige tidsperioder. De forteller og reflekterer rundt hverdagslivet deres.

Den kalde krigen var en konsekvens av andre verdenskrig. De to stormaktene, Sovjetunionen og USA hadde samarbeidet under 2.vk, men da krigen endte, oppsto flere uenigheter. Forskjellene mellom landene ble veldig tydelige, og en spenning vokste. Situasjonen varte i flere tiår, men det ble aldri til en direkte væpnet konflikt.

Før den kalde krigen

2. verdenskrig og oppdelingen av Berlin og Tyskland.

Under 2. verdenskrig var Sovjet og USA i samme allianse, som kaltes “de allierte”. I alliansen var også Storbritannia, Frankrike og Italia, pluss noen flere. Da de vant, tok de kontroll over ulike landområder. Det skapte noen uenigheter og diskusjoner, som fremover ville vokse. Det var tydeligst i Tyskland og Berlin. Seierherrene ble enige om å dele opp Berlin og Tyskland i fire okkupasjonssoner under Potsdam konferansen. En til Sovjet, en til USA, en til Frankrike og den siste til Storbritannia. USA, Storbritannia og Frankrike slo seg sammen, og de tre delene ble kontrollert av USA. De fire landene hadde ulike meninger om Tysklands fremtid. Frankrike var redd for en ny krig, og ønsket et nedrustet og svakt Tyskland. Russland vippet mer mot den siden enn Storbritannia og USA. USA og Storbritannia mente at Tyskland skulle bli et samlet, sterkt og demokratisk land. De klarte ikke å bli enige med hverandre, og dette skapte en spent stemming mellom seierherrene.

Litt om kommunismen

Det var et ganske tydelig skille i politikken i øst og vest. Sovjet, som styrte i øst hadde en kommunistisk styremetode, som USA var uenig i. Kommunismen var en ideologi som passet de som ville at alle skulle være like. Ingen skulle ha mer, ingen skulle ha mindre. Ideologien høres kanskje bra ut, men den har aldri fungert i praksis. Det vil alltid sitte en gruppe på toppen som bestemmer. De vil alltid ha mye bedre levevilkår og en makt som kan overstyre det meste. De bruke også økonomiske femårsplaner. Da satt de opp budsjett og antallet over mye av hver gjenstand eller vare som skulle produseres. Det kunne fort gå galt fordi det er vanskelig å anslå hvor mye folk vil trenge av alle forskjellige ting i løpet av fem år. Derfor var det vanligvis ikke veldig høye levestandarder i kommunistiske land.

(Les mer om kommunismen her)

Terrorbalansen

I tillegg hadde hele verden sett hva USA hadde gjort med atombombene sine og ødeleggelsen den brakte med seg. De viste at de ikke var redd for å bruke dette masseødeleggelsesvåpenet, ved å bruke det, ikke bare en gang, men to. Sovjet skjønte at det var viktig at de fikk en atombombe også, for beskyttelse. Slik begynte terrorbalansen. Hele tiden ville de skremme motparten og vise styrke, og makt. Om den ene parten fikk 30 nye atomvåpen, skulle den andre ha 50. Slik fortsatte det.

Under den kalde krigen

Hvem var Stalin?

Bilde av Josef Stalin foran flagget til Sovjetunionen

Josef Stalin

Stalin var leder i Sovjet fra 1922-1952. Han var generalsekretær av det kommunistiske partiet i Sovjetunionen. Stalin er kjent for et av historiens største folkemord. Han ville kvitte seg med alle som var en trussel for kommunismen. De antar at han har skyld i ca.20 millioner menneskers liv. For å sammenligne, drepte Hitler 6 millioner.  Likevel var Stalin likt blant folket. De mente han var sterk, og ville beskytte dem fra vesten. 

USAs lokkemat

USA begynte fort å reagere på kommunismen. De fryktet at den ville spre seg. I 1947 begynte USA å gi penger til land som kjempet mot kommunismen. Dette var en forespørsel fra USAs president Harry Truman. Senere ble dette kaldt Trumandoktrinen. Senere samme år lanserte George C. Marshall, USAs utenriksminister en økonomisk hjelpepakke som tilba hjelp og pengelån til alle land i Europa som hadde markedsøkonomi. Dette kaltes Marhsallplanen Dette var selvfølgelig surt for Sovjet, som ikke hadde økonomi til å tilby det samme.

NATO og Warszawapakten

Jernteppet gjorde det tydelig hvem som stod mot hverandre. Snart ble NATO opprettet i 1949. Medlemslandene forpliktet seg til å måtte hjelpe hverandre om krig skulle oppstå. Dette var veldig skummelt for Sovjetunionen. Om de angrep USA var de i krig mot hele NATO som var en stor del av Europa. I 1995 ønsket de å lage en lignende ordning som ble kalt Warszawapakten. Sammen med andre kommunistiske land ble de enig om at et angrep på ett land er et angrep på alle.

Våpen og romkappløpet

I 1949 detonerte Sovjet sin første atombombe. Derfra ble det fult våpenkappløp. Hele tiden utviklet de bedre atomvåpen. Snart hadde de to stormaktene store mengder atomvåpen. De brukte massevis av penger på utviklingen. De ble aldri brukt, men de var der for å skremme motparten. Samtidig som der foregikk var et romkappløp et faktum. På 1950 og 1960-tallet konkurrerte de om å være først i verdensrommet. Begge landene var først på noe. Sovjet sendte det første menneskeskapte objektet i bane rundt jorden i 1957. Dette var Sputnik. USA tok opp kampen om å være første menneske sendt ut i verdensrommet, men Sovjet var igjen først ute i 1961 med Jurij Gagarin som kretset rundt jorda. Sovjet viste hele verden styrke. USA var ikke ferdig. I 1969 landet verdens største rakett på månen med Neil Armstrong og Buzz Aldrin. Hele verden fulgte spendt med. Begge landene ville vise styrke og skremme motparten. Men, romkappløpet var dyrt, og for Sovjet ble det fort for dyrt. USA som alltid hadde hatt en økonomisk fordel ville ikke la seg skremme.

Mikail Gorbatsjov og slutten på Sovjetunionen

I 1985 kom en ny leder til makten. Han ville forandre hele verden. Mikhail Gorbatsjov var en mer moderne og liberal politiker enn de tidligere. Han mente at om Sovjet skulle utvikle seg måtte det moderniseres. Han fikk inspirasjon fra USAs markedsøkonomi. Gorbatsjov innførte perestrojka og glasnost. Glasnost betyr åpenhet og ga større ytringsfriheter blant annet, som gjorde det enklere å kritisere regimet i Moskva.  Det var også perestrojka med på. Perestrojka var omstruktureringen av økonomien, som fjernet den strenge femårsplanen og innførte markedsøkonomi.  Folk var ikke vant til dette, og derfor gikk det ganske galt da et mindretall var villig til å benytte seg av markedsøkonomien. Sovjet var på vei mot et økonomisk knekk da unionen ble oppløst i 1991.

Etter den kalde krigen

Slutten på den kalde krigen

Gorbatsjov var den største og mest utløsende grunnen til slutten på den kalde krigen. Han fikk et godt vennskap med USAs president Ronald Reagan som klarte å komme til enigheter, og avspenne forholdet mellom landene. En annen grunn var at kommunismen undertrykte folk, og da folk fikk mer ytringsfrihet (glasnost), var det en åpning for at Sovjet skulle bryte sammen. I 1989 ble også Berlinmuren revet som hadde skilt en hel by i flere tiår. Da den ble revet var det et symbol på situasjonen mellom landene.

Et nytt Russland

Da Sovjet ble oppløst stod det igjen flere land på egenhånd. Russland var det største og det de fleste tenker på som Sovjet. Alle var spendt på å se hvordan det ville gå med det nye Russland. Boris ble den første demokratiske valgt presidenten i Russland i 1991, og satt i åtte år. Til tross for at han ble gjengvalgt fikk han kritikk for krigen i Tsjetsjenia og handlinger som skapte flere regjeringskriser. Senere ble Vladmir Putin valgt som president, og regjerer fortsatt. Han har nå sittet i tre presidentperioder.

Nåtid i verdensammenheng

Den spenning som dominerte Europa og USA vil nok mange si er over. Hvert fall den man forbinder med den kalde krigen. Men, det er mye som skjer i dagens samfunn. Er verden på vei mot en ny kald eller varm krig? Det er flere faktorer jeg tenker på. Donald Trump er en uforutsigbar mann som truer blant annet Mexico, NATO og Nord-Korea. I nord-Korea finner vi også en skremmende statsleder. Kim Jung Un forsker mye på atomvåpen og har stadige prøveoppskytelser med langdistansevåpen. I tillegg har han han ekstremt streng styrmetode og har stengt av landet sitt for media og ut og innreise, samt andre ting. Putin kan også være skummel. Han holder kortene tett til brystet og det er ofte snakk om russiske spioner osv. Nå er det også mange internasjonale møter og diskusjoner som omhandler klima og miljøspørsmålet. Dette kan skape masse uenigheter.

 Kilder

De allierte

Av Tom kristansen

8.05.2016

 

Han drepte og forfulgte millioner. Nå er hans ugjerninger glemt av mange unge russere

Av Per Anders Johansen

04.08.17

 

 Josef stalin

Av Åsmund Egge

06.09.17

 

Romkappløpet

Av ukjent

09.11.17

 

  • Kosmos 10

2014

Av Nomedal, Jh & Bråthen, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)