Den amerikanske revolusjonen

Skole er digg!

Indianerne i Nord-Amerika

 • Hvem var indianerne?
 • Hvor kom de fra?
 • Hvorfor het de indianere?
 • Hvordan gikk det med dem når europeerne begynte å komme?
 • Hva har skjedd med indianerne i våre dager?

Båten «Mayflower»

 • Fortell litt om båten «Mayflower».
 • Hvordan så den ut?
 • Hvor stor var den?
 • Hvor ble den bygd?
 • Hva ble båten brukt til?
 • Hvem var puritanerne?
 • Hvorfor er den kjent?

Imperialisme og kolonisering

 • Hva er imperialisme?
 • Hva er en koloni?
 • Hvorfor hadde man kolonier?
 • Hvilke land er mest kjent for sine kolonier?
 • Finnes det kolonier i våre dager?

Trekanthandelen

 • Hva var trekanthandelen?
 • Når foregikk den?
 • Hvorfor tok den slutt?
 • Hvilke spor etter trekanthandelen finner vi i våre dager?

The Boston Tea Party

 • Hva var det Boston Tea Party?
 • Hvem sto bak?
 • Hvorfor gjennomførte man denne aksjonen?
 • Hva menes med “No taxation without representation”?
 • Hjalp det? Hvorfor, hvorfor ikke?

Uavhengighetskrigen i Nord-Amerika

 • Hva var uavhengighetskrigen i Nord-Amerika?
 • Når foregikk den?
 • Hvilke grupper kjempet mot hverandre?
 • Hvem vant krigen?
 • Hvilke konsekvenser fikk krigen?

Uavhengighetserklæringen

 • Hva var uavhengighetserklæringen?
 • Hvem lagde den?
 • Hva var det viktigste i denne erklæringen?
 • Hvorfor er denne erklæringen viktig for oss?

Maktfordelingsprinsippet

 • Hva er maktfordelingsprinsippet?
 • Hvorfor er dette et viktig prinsipp?

Bill of Rights (1791)

 • Hva var Bill of Rights?
 • Hvorfor var dette viktig?
 • Hvordan henger Bill of Rights sammen med menneskerettighetene?

George Washington

 • Hvem var han?
 • Når levde han?
 • Hva er han mest kjent for?
 • Hvorfor er han viktig?
 • Et (eller flere) kjent(e) sitat(er)?

John Adams

 • Hvem var han?
 • Når levde han?
 • Hva er han mest kjent for?
 • Hvorfor er han viktig?
 • Et (eller flere) kjent(e) sitat(er)?

Benjamin Franklin

 • Hvem var han?
 • Når levde han?
 • Hva er han mest kjent for?
 • Hvorfor er han viktig?
 • Et (eller flere) kjent(e) sitat(er)?

Thomas Jefferson

 • Hvem var han?
 • Når levde han?
 • Hva er han mest kjent for?
 • Hvorfor er han viktig?
 • Et (eller flere) kjent(e) sitat(er)?

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)