Eventyr – 7 typiske kjennetegn

Eventyr er blant de aller eldste sjangrene vi kjenner til. Opprinnelig var dette muntlige fortellinger som ble gjengitt fra generasjon til generasjon.

Slik leser du en roman – 9 tips til deg som skal lese en roman

Det er forskjell på å lystlese og å nærlese en roman. På skolen nærleser vi ofte tekster, og det er lett å bli overveldet av hvor grundig du skal lese for eksempel en roman.

Muntlig eksamen – hvilke spørsmål får du?

Det er mange som er usikre på hvilke spørsmål de kan få til en muntlig eksamen. Som regel er det

Nynorsk sjekkliste

Her er nokre gode råd for deg som skriv på nynorsk.

Tips til deg som skal sammenligne tekster

Det er ganske vanlig at du blir bedt om å sammenligne to tekster. Her er en måte å løse en slik oppgave på.

Sjekkliste for stiler

Denne sjekklisten for stiler kan du stort sett alltid bruke når du skriver tekster. Noen oppgaver har tilleggskrav, men det som står her er de grunnleggende stikkordene.

Hva er en novelle?

En novelle er som oftest ikke så lang, men det finnes noveller som er på 10-20 sider. Noveller er svært ulike, men de har gjerne en del fellestrekk.

Grunnleggende leseferdigheter

I det nyeste nummeret av tidsskriftet Bedre skole (nr. 4 – 2008) står det en god artikkel om lesing av

Oppsummering etter prøvemuntlig eksamen

I de klasene jeg har hatt, prøver de fleste seg alene. Bare noen få velger å gå opp som par eller i