Skriftlig norsk

Skriftlig norsk

Disse tipsene er nyttige for deg som skal skrive tekster. Tipsene oppdateres og endres etter hvert som nye behov melder seg.

 • Tips til deg som skal sammenligne tekster

  Dette er den mest populære siden på Skole er digg! Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne oppskriften.

 • Skriv de beste bokanalysene

  Bokanalyse er ikke en enkel sjanger. Det finnes mange ideer om hva som er viktig å ha med i en slik tekst. Husk også på at det er litt forskjell på å skrive en bokomtale (bokmelding) og en bokanalyse.

 • Slik skriver du en god rapport

  Det er lett å bli overveldet når du skal skrive en rapport. Men hvis du følger disse tipsene blir det mye enklere å skrive en god rapport.

 • Problemstilling

  En problemstilling er et spørsmål vi stiller oss selv som vi ønsker å finne svar på. Det er viktig å lage en god problemstilling for at oppgaven skal bli bra.

 • Hypotese

  Når du har lagd en god problemstilling er det viktig å følge opp med en eller flere hypoteser. En hypotese er en antatt, foreløpig og etter alt å dømme ikke urimelig forklaring på noe.

 • Artikkel - slik skriver du gode artikler

 • Eventyr - 7 typiske kjennetegn

  Eventyr er blant de aller eldste sjangrene vi kjenner til. Opprinnelig var dette muntlige fortellinger som ble gjengitt fra generasjon til generasjon.

 • Slik tolker du dikt

  Når du skal tolke et dikt er det din oppfatning av diktet som er viktig. Les diktet mange ganger, og finn ut hva du synes om diktet. Hva er temaet? Hva handler diktet om? Synes du det er et fint dikt? Hvordan får forfatteren fram poenget sitt?

 • Sjekkliste for stiler

  Denne sjekklisten for stiler kan du stort sett alltid bruke. Når du skriver en stil er det ofte lurt å vise hva du kan av språklige virkemidler og hvilke sjangertrekk du kjenner til.

 • Hvordan oppgi kilder

  Alle som skriver skoleoppgaver er nødt til å bruke kilder eller referanser. Dette må du informere leseren om. Kildene føres alltid opp i litteraturlista bakerst i oppgaven.

 • Tegnsetting ved direkte tale

  Her kan du se hvordan du skal markere direkte tale i en tekst.

 • Avsnitt

  Mange sliter med å finne ut når de skal lage et nytt avsnitt i teksten. Uheldigvis finnes det ingen klare og strenge regler for dette, men noen tips kan man uansett få.

 • 12 skrivetips

  George Orwell er en av de aller mest kjente forfatterne i verden. Han har lagd 12 skrivetips som kan være gode å ha med seg for noen og enhver.

Her finner du flere tips

Klikk på linkene nedenfor, så finner du flere gode tips.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)