Lær deg hankjønn

Gjer kursa nedanfor i kva rekkefølge du sjølv vil. Heile modulen tar om lag ein halvtime.

Grønt er rett svar, og raudt er feil svar. Prosenttalet syner kor mange som har valt dei ulike svaralternativa.

Her finn du dei andre substantivkursa

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)