Nedanfor finn du kursa som tek føre seg hankjønn. Dei kan du gjerne i kva rekkjefølgje du vil:

Velkommen til kurset om hankjønn

Kort introduksjon til hankjønn.