Forstå ordboka

Sjå videoen og gjer nokre søk før tentamen eller eksamen. Det er lurt å øve. Du finn fleire søketips nedanfor.
lexin.udir.no

LEXIN-ordbøkene er laga spesielt for minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa. Oppslagsorda er spesielt tilpassa denne målgruppa.

Her finn du dei andre substantivkursa

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)