Sjekk alltid heile teksten

Sett av tid til å sjekke heile teksten din før du leverer han. Det kan lønne seg. Her finn du ei god sjekkliste.

Substantiv

Dei aller fleste hankjønnsorda sluttar på -ar og -ane i fleirtal.

Dei aller fleste hokjønnsorda sluttar på -er og -ene i fleirtal.

Eg har sjekka at inkjekjønnsorda er utan ending i ubunden form fleirtal, og at dei sluttar på -a i bunden form fleirtal.

Eg har sjekka at eg har brukt s-genitiv berre i samband med eigennamn og i faste uttrykk.

Eg har sjekka at eg har brukt dobbel bestemming der det er mogleg.

Pronomen

Hugs ord som eg, ho, hennar, dei og dykk.

Lær deg forskjellen mellom subjekt og objekt.

Verb

Ingen av verba sluttar på -et i preteritum.

Dei verba som sluttar på -a i preteritum (a-verba), sluttar på -ar i presens.

Dei verba som sluttar på -e i preteritum (e-verba), sluttar på -er i presens

Adjektiv

Dei aller fleste adjektiva sluttar på -are i komparativ og på -ast i superlativ.

Ordval

Bruk stavekontroll og ordbøker.

Sjekk alle ord du er usikker på.

  • DEL:

Vil du lære meir nynorsk?

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)