Lexin

Sjå videoen og gjer nokre søk før tentamen eller eksamen. Det er lurt å øve. Du finn fleire søketips nedanfor. LEXIN-ordbøkene er laga spesielt for minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa. Oppslagsorda er spesielt tilpassa denne målgruppa.