Nyromantikken - mellom realisme og nyrealisme

 • Modul 1
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Modul 4
 • Modul 5

I modul 1 skal dere

 • bli kjent med modulene i kurset.
 • bli kjent med It’s learning.
 • lage grupper.
 • lage grupperegler.
 • skaffe en kort oversikt over hovedtrekkene ved nyromantikken.
 • repetere romantikken, nasjonalromantikken, realismen og naturalismen.
 • repetere hvordan man bruker kilder.

Knut Hamsun


I modul 2 skal dere

 • gjøre dere kjent med minst to forfattere.
 • gjøre dere kjent med den historiske perioden.
 • gjøre dere kjent med noen kjente personer fra denne perioden.
 • delta i diskusjoner på It’s learning.

I modul 3 skal dere

 • planlegge et skriftlig, digitalt produkt (informasjonsgrafikk, nettside, tidslinje e.l.).
 • gjøre valg om innhold basert på produktet dere planlegger.
 • gjennomføre medelevvurderinger.

Cardboard box TV. Kid having fun at home. Video blogging concept

I modul 4 skal dere

 • planlegge et muntlig, digitalt produkt (video, lyd, animasjonsfilm, podcast e.l.).
 • gjøre valg om innhold basert på produktet dere planlegger.
 • gjennomføre medelevvurdering.

I modul 5 skal dere:

 • presentere og publisere de ulike produktene dere har lagd.
 • gjennomføre medelevvurdering.
 • gjennomføre egenvurdering.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)