Drama – revy, sketsj, komedie, standup, skolerevy

Bertene

Drama er en av de tre episke (fortellende) sjangrene. I tillegg til drama, har vi lyrisk og episk diktning. Drama er en sjanger som passer godt i undervisningen. Ordet drama kommer opprinnelig fra gresk og betyr handling. Ord som drama og dramatisk brukes også om noe spennende og farlig som skjer. Mange mener at det greske drama er opprinnelsen til mange av nåtidens dramatiske sjangere.

Dramaets oppbygning

 • Teksten til et skuespill kalles manus eller manuskript
 • Teksten er ofte delt inn i akter. En akt er en hoveddel av skuespillet.
 • Hver akt kan være inndelt i flere scener.

Manus

 • Et manus består av replikker og sceneanvisninger.
 • Replikker er det personene på scenen sier.
 • Alt som synges eller tales på scenen kalles dialog. (Monolog er når bare én person snakker.)
 • Sceneanvisninger er hvordan ting skal gjøres og sies og hvordan det skal se ut på scenen.

Eksempler på dramatiske sjangrer

 • Tragedie
 • Komedie
 • Spillefilm
 • Revy
 • Opera
 • Sketsj