Category: Norsk

Gode bøker for ungdom

Det kan være vanskelig å finne den rette boka, og kjedelige bøker er… kjedelige! Disse nettsidene kan hjelpe deg i gang når du leter etter den perfekte boka!

Avsnitt

Mange sliter med å finne ut når de skal lage et nytt avsnitt i teksten. Uheldigvis finnes det ingen klare og strenge regler for dette, men noen tips kan man uansett få.

Tegnsetting ved direkte tale

Det finnes i utgangspunktet to måter å vise direkte tale på i en tekst, enten ved å bruke anførselstegn eller ved hjelp av replikkstrek.

Diktanalyse – slik tolker du dikt

Før du begynner å skrive Når du skal tolke et dikt er det din oppfatning av diktet som er viktig.

Drama – revy, sketsj, komedie, standup, skolerevy

Drama er en av de tre episke (fortellende) sjangrene. I tillegg til drama, har vi lyrisk og episk diktning. Drama

Personvern

Her er en kort video som en elev lagde i forbindelse med et temaarbeid om personvern og opphavsrett.

Eventyr – 7 typiske kjennetegn

Eventyr er blant de aller eldste sjangrene vi kjenner til. Opprinnelig var dette muntlige fortellinger som ble gjengitt fra generasjon til generasjon.

Slik leser du en roman – 9 tips til deg som skal lese en roman

Det er forskjell på å lystlese og å nærlese en roman. På skolen nærleser vi ofte tekster, og det er lett å bli overveldet av hvor grundig du skal lese for eksempel en roman.

Nynorsk sjekkliste

Her er nokre gode råd for deg som skriv på nynorsk.