Avsnitt

4. oktober 2017
Posted in Norsk
4. oktober 2017 Arne Midtlund

Avsnitt

Mange sliter med å finne ut når de skal lage et nytt avsnitt i teksten. Uheldigvis finnes det ingen klare og strenge regler for dette, men noen tips kan man uansett få.

For det første finnes det tre hovedmåter å markere avsnitt på i en tekst:

1. Hopp over en linje

Dette er den vanligste måten å markere avsnitt på i tekster som skal leses på skjerm. Bruk denne måten når du skriver tekster som du vet at mottakeren skal lese på en skjerm (mobil, nettbrett, datamaskin eller lignende. Dette er min favoritt, og i skolesammenheng er du stort sett sikret på å gjøre det riktig, dersom du velger denne måte å gjøre det på.

2. Innrykk

Denne måten å markere avsnitt på er ganske vanlig i forseggjorte og seriøse utgivelser som er trykket på papir. Mange noveller, bøker og forskningsartikler er skrevet på denne måten. Husk at i noen artikler kreves det at man lager avsnittene på denne måten. Spør om du er usikker.

3. Enkelt linjeskift

Dette er den minst vanlige måte å gjøre det på. Her hopper man ikke over en linje, og man lar ikke teksten starte inn på linjen heller. Jeg fraråder dere å bruke denne metoden.

Når lager du avsnitt?

Avsnitt i skjønnlitterære tekster

  • Husk at avsnitt skal hjelpe leseren gjennom teksten.
  • Avsnitt gir leseren mulighet til å slappe av, trekke pusten.
  • Bruk avsnitt når teksten skifter tema, scene eller synsvinkel.
  • Noen ganger kan du tenke som i en film. Når kamera skifter synsvinkel, eller når handlingen flytter seg til et annet sted, kan det være lurt å lage et avsnitt.

Avsnitt i saktekster

  • Avsnittet starter som regel med en litt generell faktasetning.
  • Deretter utdypes denne setningen med noen kommentarsetninger.
  • Noen ganger kan man legge inn en avsluttende setning eller en overgang til neste avsnitt i slutten av avsnittet.
, ,

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)