Prøvemuntlig i RLE

7. februar 2015
Posted in Eksamen
7. februar 2015 Arne Midtlund

Prøvemuntlig i RLE

RLE er et spennende fag å komme opp i til eksamen. I dette faget, som i alle andre fag, kan du bli spurt om temaer fra hele fagplanen. Den oppdaterte og nyeste versjonen av fagplanen i RLE finner du til enhver tid på udir.no. Temaene til eksamen kan for eksempel dreie seg om etikk, menneskerettigheter eller religionskritkk.

Nedenfor finner du noen aktuelle spørsmål fra en gjennomføring av prøvemuntlig i RLE. Selv om dette fant sted i 2009, er fortsatt en del av problemstillingene og kommentarene aktuelle. (Dette er ikke selve oppgaven, men oppfølgingsspørsmål som ble stilt til elevene underveis.)

 • Er abort mot menneskerettighetene?
 • Evolusjonsteorien, si litt mer om variasjon og seleksjon, forklar litt mer om evolusjon? Finnes det alternative syn? Si litt mer om Darwins teorier (pro et contra)
 • Finnes det noen saker i dagens nyhetsbilde som har med menneskerettigheter å gjøre?
 • Finnes Gud for dem som ikke tror?
 • Gjenfødelse i buddhismen? Hva har det med menneskerettigheter å gjøre?
 • Hellige tekster – forskjell mellom Koranen og Bibelen?
 • Hva er en religion?
 • Hva er hensikten med ritualer/hellige skrifter?
 • Hva er Gud?
 • Hva er viktigst i de store religionene?
 • Hva har «haram» med menneskerettigheter å gjøre?
 • Hva har regn i 40 dager med menneskerettighetene å gjøre?
 • Hva kan gjøres med brudd på menneskerettighetene?
 • Hva kan man gjøre hvis land ikke følger menneskerettighetene?
 • Hva må til for å få tilgivelse i kristendom?
 • Hva vil det si at noe er hellig?
 • Hvor kan man finne svar på eksistensielle spørsmål?
 • Hvordan vet du hva som er rett og galt?
 • Hvorfor blir Gud omtalt som hankjønn i mange religioner?
 • Kan dere si noe om synet på Gud i monoteistiske, panteistiske, polyteistiske?
 • Kan det være hendelser i livet som gjør at man henvender seg til Gud?
 • Kan du si litt mer om opprinnelsen til menneskerettighetene?
 • Kan noe være hellig for folk som ikke tror på Gud?
 • Menneskeretighetene, kan ikke hvert lands lover dekke dette?
 • Menneskerettighetene? Si litt mer om historikk, bakgrunn, årsaker?
 • Religion vs menneskerettigheter? Hva er viktigst mener du?
 • Si litt mer om frelse i hinduisme?
 • Slaver i dag?
 • Tvangsekteskap? Gamle dager? Lære å elske?
 • USA lagde menneskerettighetene? Forklar hva du mener.
, ,

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)