Oppsummering av samfunnsfag – Twitter-style

8. januar 2012
Posted in Samfunnsfag
8. januar 2012 Arne Midtlund

Oppsummering av samfunnsfag – Twitter-style

På denne siden har elevene på en enkel og grei måte oppsummert det vi har lært om i samfunnsfag. Oppsummeringen skulle skrives ved hjelp av ”twitter-meldinger”. Det vil si maksimalt 140 tegn. Hvert kapittel skal tildeles to såkalte hash-tags (stikkord). Foreslå gjerne bedre oppsummeringer i kommentarfeltet nederst på siden.

22.07.2011 (eksempel)

Folk med en rose i hånda har blitt et vanlig syn i Oslo. Viktig at folk tar vare på hverandre. #oslove #utøya

Valg 2011 (demokrati)

Demokrati er når flertallet bestemmer. Det norske folk bestemmer for eksempel hvem som skal lede Norge.
Demokrati er at folket er med på å bestemme hva regjeringen gjør. Demokrati er det vi har i Norge.
Jeg er glad jeg bor i et land der det er demokrati og ytringsfrihet.

Aktuelle hashtags: #lokalvalg, #stemmerett, #frp-fail, #politikere, #høyre, #arbeiderpartiet, #ytringsfrihet, #folkestyre, #demokrati

Den amerikanske uavhengighetserklæringen

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Endelig er alle like mye verdt! Alle de hvite i det minste…[/tab][tab]I Boston ble det gjort opprør mot avgifter og makten til Storbritannia. Dette var noen av grunnene til uavhengighetserklæringen.[/tab][tab]Te overalt, dette er vilt![/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #teaparty, #rettigheter, #boston, #George Washington, #uavhengighet, #kolonier

Her var det stor forskjell mellom gruppene. Noen klarte å få med ganske mye informasjon i løpet av en kort melding, mens andre kun klarte å skrive “13 stater”.

Den franske revolusjonen

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Den franske revolusjonen ble påvirket av den amerikanske, og utviklet seg på grunn av det eneveldige styret.[/tab][tab]Kongen og dronningen blir drept og etter en tid med masse henrettelser blir det en republikk.[/tab][tab]Frihet, likhet, brorskap, på en måte.[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #solkongen, #rettferdighet, #henrettelse, #kvinnetoget til Versailles, #Marie Antionette, #Versailles, #fattigdom, #luksus, #adelen, #giljotin

Her har dere svart greit. Jeg kunne selvsagt ønsket et par meldinger som tok for seg privilegiene til adelen, og litt meldinger om første-, andre- og tredjestanden. Men ellers helt greit.

Den industrielle revolusjonen

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]I England på slutten av 1800-tallet forandret arbeidslivet seg: fabrikker ble satt i gang, kullutvinning, jordbruk (…) og dampmaskiner ble effektive.[/tab][tab]Prøvde nettopp Spinning Jenny, omg sykt bra..[/tab][tab]Jern-, kull, og tekstilindustrien utviklet seg fort på grunn av fabrikker.[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #dampmaskin, #fabrikker, #Spinning Jenny, #England

Dere har skrevet helt ok om den industrielle revolusjonen. Her savner jeg litt om urbanisering og folks levekår. Det var ikke bare en dans på roser å jobbe i fabrikker på slutten av 1800-tallet.

Første verdenskrig

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Østerrike-Ungarn gikk i krig mot Serbia. Ententemaktene (…) kjemper mot Sentralmaktene.[/tab][tab]Tapet av krigen gjorde at Tyskland ville ha hevn. Dette er en av grunnene til at det ble en 2. verdenskrig.[/tab][tab]Så nettopp Franz Ferdinand bli skutt… folk er gale ass[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #Franz Ferdinand, #Den sorte hånd, #Tyskland, #Sarajevo, #allianser, #ententemaktene, #sentralmaktene

Dette var bra. Dere har fått med noe om utløsende faktorer, krigens gang og virkningene av krigen. Hvis dere i tillegg hadde fått med litt om de grunnleggende årsakene til krigen, så hadde dette vært meget bra.

Den russiske revolusjonen

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Tsaren kunne ikke gi folket det de ville ha – Lenin måtte til, men folket ble ikke like glade for Stalin.[/tab][tab]Forskjell mellom rike og fattige, mangel på mat og helsestell, gjorde at Russland gikk fra tsardømme til kommunisme.[/tab][tab]Lenin bygde på Karl Marx sine idéer. (…)[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #kommunisme, #bolsjevikene, #Lenin, #Stalin, #nytenking, #tsardømme

Her har dere gjort en bra jobb. Flere av kommentarene vise en god forståelse for hva som er viktige stikkord.

Børskrakket på Wall Street

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]23. oktober 1929 begynte aksjeverdiene å synke i New York, og økonomien gikk til dundas der og i andre steder av verden.[/tab][tab]Aksjerverdiene begynner å synke. Etter noen dager er millioner av mennesker arbeidsløse i USA, og det fordi for mange folk tok opp for høye lån av bankene.[/tab][tab]Børskrakket skyltes at fabrikken overproduserte. De lagde for mye, og når alle hadde kjøpt sakene deres var det ingen å selge dem til. Da måtte fabrikkene stenge og mennesker mistet jobben.[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #Black Tuesday #worldwidecrise #newyork #arbeidsløshet #USA #børskrakk #ond sirkel

Dere har kommet med mange god forslag til meldiger om børskrakket. Meget bra!

New Deal

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Den reddende engelen Roosevelt reddet USAs økonomiske krise ved å sette igang en rekke tiltak, som å bygge flyplasser, skoler og fabrikker.[/tab][tab]President Franklin D. Roosevelt satte i gang mange tiltak for å bedre forholdene i landet. Denne prosessen kalte han New Deal.[/tab][tab]New Deal var et prosjekt Roosevelt startet. Det var for å gi mennesker jobb. Han stengte alle bankene i en uke og kun de som hadde god nok økonomi fikk åpne igjen. Dette ga folk tillit til bankene igjen. Han startet også store byggeprosjekter.[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #Roosevelt #New Deal #Banker #Arbeid

Her var det vanskelig å velge hvilke meldinger som skulle publiseres. Mange av dere har klart å oppsummere temaet på en god måte.

Arbeiderpartiet og trygd

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Arbeiderpartiet fikk makten i Norge, fulgte mye av prinsippet til Roosvelt og skaffet trygdeordninger som kunne hjelpe fattige, gamle og funksjonshemmede.[/tab][tab]Endelig får Arbeiderpartiet makten i Norge. Ting begynner å gå bedre økonomisk og trygden blir innført som et ekstra pluss.[/tab][tab]En New Deal ordning ble gjort av AP i 1930-årene, som styrket både samholdet og økonomien i landet.[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #Norge #Arbeiderpartiet #Hele folket i arbeid

Dette temaet er helt ok belyst, men det er selvsagt vanskelig å identifisere seg skikkelig med situasjonen i Norge i mellomkrigstida.

Lenin og Stalin

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Lenin og Stalin var begge store politiske ledere som spilte en stor rolle under den russiske revolusjonen.[/tab][tab]Etter kommunisten Lenin døde tok diktatoren Stalin over maktplassen i Sovjetunionen. Det var ikke lett for folket, for Stalin gjorde stadig overgrep på folket.[/tab][tab]Sovjetunionens ledere, Lening og Stalin, fører sitt folk gjennom hungersnød, lidelse og mord.[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #Folkemord #Sovjetunionen #Stalin #kommunisme

Mange synes kommunismen i Russland er et vanskelig tema. Mange meldinger handlet om terroren, men nesten ingen av dere hadde skrevet om de kommunistiske ideene inspirert av Karl Marx.

Facsismen i Italia

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Fascistpartiet oppsto etter 1. verdenskrig under lederen Benito Mussolini: “Vi skal gjenopprette Italias storhet!”[/tab][tab]I frykt for revolusjon og en ødeleggelse av overklassen, settes et fascistisk og diktator styre seg i ledelse.[/tab][tab]Italia er det beste landet i verden, vi skal ta over Europa! Italia er det beste, kuleste, superbeste, superkuleste… Hilsen den store Mussolini..[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #Fascisme #Revolusjon

Jeg savner noen meldinger som tar for seg ideologien eller tankene som lå bak denne totalitære styreformen.

Hitler og nazismen

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Hitler var en av de mange bitre tyskerene etter nederlaget under 2. verdenskrig. Dette førte til at mange millioner mennesker mistet livet.[/tab][tab]Adolf Hitler får makten i Tyskland. Nazistene trakasserer jøder og forfølger politiske motstandere.[/tab][tab]Fra at Tyskland er på bunn etter tapet under 1. verdenskrig, stoler folket på deres nye president som gjør underverker. Men disse underverkene forandrer seg til handlinger gjort med hat, og tilslutt utvikles dette til en ny verdenskrig.[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #Hitler #nazismen

Her var det mange gode kommentarer, men savner litt om det politiske grunnlaget.

Afrika og Midtøsten

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Det oppsto konflikter mellom den arabiske verdenen og de gamle kolonimaktene, slik at mange arabiske land ble selvstendige. Forholdene i Afrika var stort sett rolige.[/tab][tab]Arabere er et folk med samme religion, kultur og språk. Plutselig oppstår det erobringer og innvandringer som gjør arabere urolige. Forholdet mellom f.eks. jøder og palestinere har bare blitt verre og verre med tiden.[/tab][tab]De gamle kolonimaktene viker langsomt og motvillig plassen i Afrika og Midtøsten.[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #Arabiskefolket #Urolighet

Her har dere gjort en bra jobb. Flere av kommentarene vise en god forståelse for hva som er viktige stikkord.

Asia

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]1. plass[/tab_title][tab_title]2. plass[/tab_title][tab_title]3. plass[/tab_title][/tabs_head][tab]Japan angrep et svekket Kina for å få tak i råvarer, og den dag i dag er landene preget av konflikten. India kjempet sin egen voldsløse kamp mot britene.[/tab][tab]I 1914 vender Gandhi tilbake til India fra Sør-Afrika. Han blir etter hvert indernes leder i kampen for større selvstendighet mot britene.[/tab][tab]India vil frigjøres fra Storbritannia. Kina vil få kontroll over landet etter keiserdømmets fall. Japan slår seg sammen med Tyskland.[/tab][/tabs]

Aktuelle hashtags: #Asia #Borgerkriger #Japan #Kina #Gandhi

Det var slettes ikke ille med tanke på at den eneste gjennomgangen i klassen har vært foredrag av en elevgruppe.

Har du bedre oppsummeringer? Prøv deg gjerne i kommentarfeltet nedenfor.

, ,

Comments (2)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)