21. desember 2007 Arne Midtlund

Tertiærnæringene – tjenesteytende næringer

Mål for kapitlet er å lære om

  • servicesamfunnet
  • offentlig og privat tjenesteyting
  • kvinneyrker?

Kunnskapsløftet

  • vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt
  • gjøre greie for størrelse, struktur og vekst i befolkninger og drøfte befolkningsutvikling og flytting i nyere tid, inkludert urbanisering

Topp 5 stikkord

  • 72 % av den yrkesaktive delen av befolkningen i Norge jobber i tertiærnæringer
  • På begynnelsen av 1900-tallet var dette tallet bare 30 %
  • Helsevesen, skole og utdanning er gratis. Vi betaler skatter og avgifter for å finansiere dette tlbudet.
  • Private tjenester som forsikring, transport, bank og underholdning må vi kjøpe
  • 56 % av dem som jobber i de tjenesteytende næringene er kvinner.
,

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)