21. desember 2007 Arne Midtlund

Sekundærnæringene – produksjon av industrivarer

Mål for kapitlet er å lære om

 • hva industri og industrigrener er
 • i-land, u-land og nic-land
 • økonomiske frisoner
 • industriproduksjon og sysselsetting i verden
 • den historiske utviklingen av industrien i Norge
 • norsk industri i dag

Kunnskapsløftet

 • forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda
 • forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike

Topp 10

 • Sekundærnæringene bearbeider, eller foredler, produktene fra primærnæringene og andre råvarer til halvfabrikata og ferdigvarer.
 • U-land har ofte store ressurser i form av råvarer.
 • I-land importerer ofte råvarer fra u-land og selger deretter ferdige produkter tilbake til u-landene igjen.
 • Land med industri av et visst omfang kaller vi i-land
 • Land uten industri av et visst omfang kaller vi u-land. I de fattigste u-landene er nesten alle knyttet til jordbruket
 • NIC-land (newly industrialized countries) er u-land som har en sterk økonomisk vekst.
 • En stor del av industrien i NIC-land eies av flernasjonale selskaper
 • Norsk industri fikk et gjennombrudd med vannkraftproduksjonen på begynnelsen av 1900-tallet
 • Det meste av dagens industriproduksjon i Norge er rettet inn mot eksport
 • Det finnes mange ensidige industristeder i Norge

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)