Renessansen (1350-1600)

21. desember 2007
Posted in Norsk
21. desember 2007 Arne Midtlund

Renessansen (1350-1600)

I renessansen begynte man å tenke mer på enkeltmennesket og individet enn det man hadde gjort tidligere. Kirken hadde tidligere hadde stor makt, men nå kom det vitenskapsmenn som påsto at folk kunne finne svar på spørsmål selv.

Martin Luther (1483-1546) var viktig for mange av endringene i Europa på denne tiden. Han mente at menneskene måtte få lov til å lese Bibelen selv, og på den måten finne sine egne svar. For å gjøre dette enklere måtte Bibelen oversettes fra latin til de språkene folk kunne forstå. Selv om den katolske kirken ikke likte dette, fikk Luther mange tilhengere. Denne endringen av kirkelivet i Europa kalles for reformasjonen.

Samfunnsliv i Norge

  • Mange epidemier som gikk hardt utover folketallet (blant annet Svartedauen)
  • Negative konsekvenser for økonomien
  • Norge ble et fattig land uten makt og innflytelse (under Danmark)

Kalmarunionen

I Norden var man uenige om hvem som skulle ha kongemakten i Norge, Sverige og Danmark. Dette førte etter hvert fram til en union mellom de tre landene. Denne unionen kalles Kalmarunionen etter det stedet der avtalen ble underskrevet.

Sverige gikk ut av denne unionen i 1521, mens Norge og Danmark var i union helt fram til 1814. Unionen mellom Norge og Danmark blir noen ganger omtalt som firehundreårsnatten.

Handel og Hansaforbundet

Hansaforbundet var et mektig handelsforbund som organiserte handel i nesten hele Europa. De som sto bak denne måten å drive handel på kom fra den nordtyske byen Lübeck. I Norge var det Bergen som var hovedsete for hansaene. Hansaene hadde egne lover og de fikk styre seg selv.

I løpet av 1300-tallet, da Hansaforbundet var på sitt sterkeste, kom den mange nye tyske ord inn i det norske språket. I løpet av 1400- og 1500-tallet mistet de makten.

Ad fontes!

Ad fontes! – Til kildene var et passende slagord for renessansen. Andre viktige stikkord for denne perioden var: eksperimenter, undersøkelser og observasjoner. Vitenskaplige teorier begynte å utvikles.

Tre sentrale skikkelser fra denne tiden var:

  • Johann Gutenberg (1397-1468)
  • Leonardo da Vinci (1452-1519)
  • Galileo Galilei (1564-1642)

Kulturlivet

I Europa fikk kunst og kultur en opptur på denne tiden. Kjente kunstnere som Leonardo da Vinci og Michelangelo Buonarroti (1475-1564) lagde sine mesterverk. I Norge var det derimot en kulturell nedtur fordi de aller fleste som kunne skrive (og lese) døde under Svartedauen.

Litteratur begynte virkelig å spre seg etter at boktrykkerkunsten ble oppfunnet. Teaterkunsten begynte også for alvor å bli
populær. Kjente forfattere fra denne tiden er blant andre:

  • Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
  • William Shakespeare (1564-1616)

Litteraturen i Norge

De aller fleste teksten fra denne perioden er lovtekster, diplomer og brev. Noen få forfattere skrev bøker om historie, geografi, zoologi og natur.

Selv om det ikke finnes så mange skriftlige tekster fra denne tiden, så ble det fortalt mange muntlige fortellinger som folkeviser, eventyr og sagn. Noen av disse ble skrevet ned på 1800-tallet.

, ,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)