Norrøn tid (750-1350)

13. desember 2007
Posted in Norsk
13. desember 2007 Arne Midtlund

Norrøn tid (750-1350)

Romerriket gikk i oppløsning cirka 500 år etter vår tidregning. Dette førte til ustabile politiske forhold i hele Europa – også i Norge. Folk var på vandring, og samfunnet og nasjoner endret seg hele tiden. Etter hvert ble kristendommen felles tro for hele Europa. I andre deler av verden ble islam og buddhismen viktige religioner.

Samfunnsliv

 • Europa
  • den katolske kirke
  • korstog, konflikt mellom kristendom og islam
 • Norge
  • fra ættesamfunn (mot, ære, skjebne, ettermæle) til ett kongerike
  • Harald Hårfagre og Håkon Håkonsson
  • jordbrukssamfunn, folkevekst
  • utflytting til Island (landnåmstiden)
  • vikingtid, stor kontakt med Europa
  • De norrøne gudene erstattes av Hvite-Krist (Olav Haraldsson)
  • Kristendommen påvirker kunst og kultur

Vitenskap og filosofi

 • Den katolske troen var utgangspunktet for filosofi og vitenskap i Europa i middelalderen.
 • Thomas Aquinas (1225-1274) var en kjent filosof og teolog. Han var inspirert av antikkens filosofer.

Kultur

Både arkitektur og kunst ble påvirket av uroen i samfunnet. Etter hvert som kirken fikk mer makt (og penger) viser dette seg også ved at kirkebyggene blir flere og større. I Norge ble det på denne tiden bygd flere stavkirker.

Det aller meste av musikken og kunsten som ble lagd på denne tiden var inspirert av kristendommen.

Litteratur utenfor Norge

Det meste av litteraturen som ble skrevet i middelalderen har et religiøst utgangspunkt. Så å si all litteratur ble skrevet på latin.

I tillegg til religiøs litteratur fantes det en god del hofflitteratur eller krøniker. Krøniker om konger og hoff finnes over hele verden.

Det ble også skrevet heltedikt. Et av de mest kjente heltediktene i Europa er det gammelengelske Beowulf fra år 1000.

Mot slutten av middelalderen kommer en ny type diktning som handler mer om menneskenes utfordringer i livet. En av de første tekstene av denne typen ble skrevet av Dante Alighieri (1265-1321). Dette diktet het Den guddommelige komedie.

Litteraturen i Norge

Det alfabetet vi bruker i dag ble innført til Norge sammen med kristendommen. Likevel ble runer fortsatt brukt i lang tid.

Mye av litteraturen fra denne tiden er skrevet av prester og munker. De oversatte stort sett europeiske tekster, bibelske fortellinger og legender.

Dessuten finnes det myter, dikt og sagaer om guder, helter, konger og historiske hendelser.

Tekstene fra denne tiden kalles norrøn litteratur, og den deles gjerne inn slik:

 • Den eldre Edda
 • Skaldekvad
 • Islendigesagaene – ættesagaer
 • Den yngre Edda – Snorre-Edda
 • Snorres kongesagaer – Heimskringla

Den eldre Edda

 • Gude- og heltedikt
 • Voluspå, Trymskvida og Håvamål
 • Ukjente forfattere
 • Nedskrevet på 1100-tallet
 • Tilsammen 23 tekster

Skaldekvad

Skalden var en del av kongens hird (kongens hoff) og laget dikt, kvad, om kongen. Noen skalder ble svært populære.

 • Niddikt – håner og spotter
 • Kjærlighetskvad

Islendingesagaene – ættesagaer

 • 29 bevarte islendingesagaer
 • Handler om konflikter mellom islandske bønder, høvdinger og mektige ætter (slekter)
 • Viktige temaer: blodhevn og ære
 • Alltid tid- og stedfestet
 • Starter ofte med oppramsing av slekten
 • Drømmer er viktige elementer i sagaer
 • Personene skildres gjennom det de sier og gjør
 • Vi får sjelden vite hva hovedpersonene tenker og føler
 • Stilen er kort og direkte uten overdrivelser
 • Synsvinkelen er autoral og refererende
 • Inneholder gjerne kvad

Den yngre Edda – Snorre-Edda

 • Skrevet av Snorre Sturlason (1179-1241)
 • Inndelt i tre:
  • Gylfaginning: gjenfortelling av Den eldre Edda, oversikt over den norrøne gudelæren
  • Skaldarskaparmál: opplæring i dikterkunst
  • Háttatal: dikt med regler for rim og allitterasjon

Snorres kongesagaer – Heimskringla

Dette er en samling med sagaer som ofte kalles Norges kongesagaer. Den er skrevet av Snorre Sturlason, og den omtaler norske konger fram til slaget ved Re i 1177. Sagaen om Olav den hellige er blant de mest kjente kongesagaene.

,

Comment (1)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)