Lesestrategier

20. august 2007
Posted in Norsk
20. august 2007 Arne Midtlund

Lesestrategier

Lesestrategier handler om hvordan man leser for å huske og for å lære. Akkurat som folk er forskjellige, så lærer man på ulike måter. Like vel finnes det en god del forskning og erfaring som har vist at enkelte tips er veldige lure å følge. Her kommer noen av disse tipsene. Før du begynner å lese må du:

 • vite hvorfor du skal lese
 • tenke gjennom hva du kan om emnet
 • gjøre deg opp en mening om hva teksten handler om

Forberedelser

 • Lese overskrifter
 • Se på bilder og lese bildetekster
 • Lese margtekster og se på grafer
 • Lese uthevet tekst
 • Hvordan er teksten bygd opp – disposisjon
 • Lese sammendrag og spørsmål
 • Se eventuell sammenheng med forrige tekst

Fordypning

 • Forstå ord og begreper
 • Kombinere forkunnskaper
 • Kartlegg tekstorganiseringen (Hva er viktigst, og hva er begrunnelser/forklaringer?)
 • Rekkefølge: for det første, for det andre, først, deretter, til slutt
 • Sideordning: og, også, dessuten, i tillegg
 • Motsetninger: men, derimot, på den annen side, likevel
 • Sammenheng: fordi, derfor, konsekvens av, slik, således, dermed, av samme grunn, på grunn av, i og med, ettersom
 • Selektiv understrekning (Dessverre ikke tillatt i grunnskolens bøker)
 • Kommentarer i marg/markere viktige avsnitt (Ikke tillatt i våre bøker)
 • Fri-respons-notater (skrive ned tanker omkring tekstens innhold)
 • Lineære notater (stikkord i den rekkefølgen du har lest)
 • To-kolonne-notater (stikkord til venstre, utdypning til høyre)
 • Nøkkelsetninger
 • Årsak-virkning-notater (påstand/teori til venstre, bevis til høyre evt. tolkning vs. begrunnelse)
 • Tankekart
 • Diagrammer (tegn og jobb med diagrammer knyttet til teksten)
 • Rammenotater
 • Tidslinje

Kontroll av egen lesing

Under lesing

 • Kontrollere forståelsen underveis
 • Lese om igjen
 • Lese saktere
 • Skrive seg til forståelse
 • Bruke ordbok

Etter lesing

 • Lese gjennom notatene
 • Kontrollere om du forstår innholdet i det du har skrevet
 • Forklare innholdet for andre
 • V-Ø-L-skjema
 • Sammendrag
 • Lage spørsmål til teksten (både faktaspørsmål og tolkningsspørsmål)
, , ,

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)