Hvordan oppgi kilder i teksten?

10. november 2006
Posted in Norsk
10. november 2006 Arne Midtlund

Alle som skriver skoleoppgaver er nødt til å bruke kilder eller referanser. Dette må du informere leseren om. Kildene føres alltid opp i litteraturlista bakerst i oppgaven. All litteratur som har blitt sitert, må føres opp i en egen litteraturliste som settes opp i alfabetisk rekkefølge. Det er to regler som sier noe om hva som skal stå i denne lista:

 • All litteratur du refererer/siterer i teksten må være med.
 • Ikke noe må stå i lista som det ikke er vist til i teksten.

Registrer kilder mens du jobber. Ha alltid et ark tilgjengelig der du kan skrive opp kilder mens du arbeider. Da slipper du å måtte gå tilbake til kilden senere, og du kan spare masse tid!

Et kilderegister vil trolig bestå av henvisninger til både trykte og elektroniske kilder (som for eksempel Internett). Det er viktig at du får med den informasjonen som skal med, slik at den som leser oppgaven kan finne informasjonen du har bygget oppgaven på.

På den måten blir det enklere å vurdere om du har vært flink til å bruke gode kilder. Er kildene troverdige? Kan informasjonen være utdatert? Finnes det ulike syn på saken?

Oppsett av kilderegister

Det finnes flere måter å behandle og oppgi kilder på. Etter hvert som man begynner på høyere utdanning, så har gjerne skolene bestemte måter de vil at du skal oppgi kildene på. Det kan du lese mer om på kildekompasset.no. Tipsene nedenfor er basert på en metode som heter APA 6th som er den mest brukte referansestilen i høyere utdanning.

Trykte kilder

Trykte kilder, for eksempel bøker, skal ha følgende opplysninger med når du lager en kildeliste:

Etternavn, Fornavn. (Utgivelsesår). Bokens tittel. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver.

Andersen, Helge. (1986). Hvem var Martin Luther King jr. Oslo: Cappelen

Internett

Forfatter. (år, dato). Tittel. Hentet fra URL.

Olsen, Nils (1999, 3. mai). Hvem var Martin Luther King jr.? Hentet fra http://www.hioa.no/prosjekt/martinlutherking.htm

Hvis nettsiden oppdateres/endres ofte, så skal datoen lastet ned siden også oppgis. Da vil det se slik ut:

Forfatter. (år, dato). Tittel. Hentet dato fra URL.

Olsen, Nils (1999, 3. mai). Hvem var Martin Luther King jr.? Hentet 5. februar 2015  fra http://www.hioa.no/prosjekt/martinlutherking.htm

I selve teksten

I den løpende teksten (brødteksten) skal du også oppgi kilder. Da er det nok med følgende opplysninger:

 • Forfatterens navn (etternavn er nok)
 • Året teksten ble gitt ut
 • Sidetall (I tekster hentet fra nettet skal du bare oppgi forfatterens etternavn og årstallet i selve teksten.)

Dette skal gjøre det enkelt for leseren å finne fram til riktige sider i kildene du har brukt. En kildehenvisning kan lages på flere måter. Bruk gjerne ulike måter i samme tekst. Det viktigste er at leseren skjønner hvor teksten er hentet fra. Her er noen eksempler som viser hvordan det kan gjøres:

 • I sin undersøkelse om kugalskap hevder Knoll (1990 s. 3) at …
 • Knoll (1990 s. 3) hevder at kugalskap skyldes …
 • Som vist hos Knoll (1990 s. 3) …
 • Kugalskap er kjipe greier (Knoll, 1990, s. 3).

Hvis du har brukt to sider fra samme kilde, kan du skrive slik:

 • Knoll (1990 s. 3-4)
 • Knoll (1990 s. 3 f.) – hvor f står for følgende side.

Eller hvis du har brukt mange sider fra samme kilde:

 • Knoll (1990 s. 3-10)
 • Knoll (1990 s. 3 ff) – som betyr: side 3 og følgende sider
 • Knoll (1990 kap. 4)

Hvis kilden din ikke har oppgitt årstall, kan du skrive dette slik:

 • Knoll (u.å. s. 5) – som betyr: uten årstall, side 5

NB! Det aller beste er å vise til sidetall, men hvis du ikke husker hvilken side du fant informasjonen på, kan du klare deg med forfatterens etternavn og årstallet.

TIPS! Bruk denne metoden også når du oppgir kilder som film, video og nettsider.

Kildelisten bakerst

Helt til slutt i teksten skal du sette inn en kildeliste der alle opplysninger om forfatter, årstall, tittel, link (og ev. dato lastet ned) er med. Denne listen skal føres opp alfabetisk etter forfatterens etternavn. Hvis teksten ikke har en kjent forfatter, skal du skrive navn på institusjonen i stedet, for eksempel: Wikipedia.

, , , , , , , ,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)