Respons i grupper – tips til deg som skal gi respons

21. august 2005
Posted in Norsk
21. august 2005 Arne Midtlund

Respons i grupper – tips til deg som skal gi respons

Å skrive en god tekst er ikke noe som bare skjer av seg selv. Alle tekster må jobbes grundig med, og selv de mest kjente forfattere må forandre på tekstene sine – ofte. Man kan selvsagt prøve å finne ut hva som bør forbedres selv, men det beste (og enkleste) er rett og slett å få noen andre til å gjøre jobben for oss. Dette kalles å få respons. Her får dere noen tips om hvordan dere bør gå fram:

Du som har skrevet teksten:

 • Les teksten høyt én gang for den som skal gi respons.
 • Les tydelig og ikke for fort.
 • Skriv ned alle kommentarer, spørsmål og råd rett under teksten din.
 • Ikke diskuter responsen du får. Du skal lytte, ikke forsvare deg.
 • Du velger selv om du vil bruke noen av rådene du får.

Du som skal gi respons:

 • Hør nøye på opplesingen av teksten dere skal gi respons på.
 • Ved første opplesing trenger dere ikke skrive, men bare høre på opplesingen.
 • Skriv ned stikkord, gjerne på et eget ark, under andre opplesing.

Innhold i responsen:

Det er viktig at responsen er så konkret som mulig. Vil du gi ris eller ros, bør du si hvilke setninger eller hva i teksten du snakker om. Her er en liste med aktuelle spørsmål:

 • Er begynnelsen såpass spennende/fengende at du tror leseren har lyst til å lese videre, eller kan du gjøre den mer interessant?
 • Hvordan er setningene; er de for korte og banale, eller er de for tunge og lange?
 • Blir personer og steder beskrevet godt nok, eller kan du flette inn noen adjektiv som kan gjøre fortellingen mer fargerik og spennende?
 • Om fortellingen virker kjedelig og langdryg, kan for eksempel bruk av direkte tale gjøre den mer levende. Kan du legge inn det?
 • Inneholder teksten så mye direkte tale at det er vanskelig å få med seg hva den handler om?
 • Er fortellingen spennende nok, eller kan du legge inn noen momenter som gjør at historien bygger seg mer opp mot klimakset?
 • Er fortellingen for upersonlig? Kan du for eksempel gjøre den mer personlig ved å beskrive mer hva personene tenker og føler?

Forsøk å gi minst en positiv kommentar til teksten aller først. Da blir det lettere å komme med konstruktive spørsmål etterpå. Det er i det hele tatt ganske viktig å være positiv til teksten. I stedet for å kritisere kan du stille spørsmål? “Kan teksten deles inn i flere avsnitt?” “Er det mulig å skildre omgivelsene litt mer?”

, , ,

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sosiale medier er digg!

Sjekk skolegreier på andre sosiale medier også. Og lik gjerne Facebook-siden min, Skole er digg! (Linken finner du rett nedenfor.)